gallery/sidrubrik-australien2006
gallery/daynext-papyrus
gallery/sidbild-aus

Planeringen

Det krävs ju en del planering om man ska resa 12 personer. Det tar för mycket av resans tid att söka hotell på plats, så man vinner på att ha hotellen och ev. utflykter bokade.Och visst är det så att man reser även då man planerar. Det är också ett bra "kom-i-håg"för oss själva:"Vart var det vi skulle i morgon?"

gallery/australien_litenindex

Daily story

This is our plan for the travel. All the hotels are booked and some of the trips too.

gallery/planering australien